Festivaly

Vytvárať pre Vás bezpečný priestor zdieľania, nových uvedomení a nových priateľstiev je naším poslaním.

K vízii tvorenia festivalov sme sa dostali prostredníctvom ženských kruhov, kde sme mohli vidieť tú silu spoločenstva.... A tak prišiel nápad, prečo nevytvoriť niečo väčšie, ešte prínosnejšie a prístupné aj mužskému pokoleniu ... Po prvom festivale sme si boli istí, že je to správna cesta,, Naše festivalíky sú malého charakteru pre 20 ludí ,stále s pestrým programom, výborným jedlom a úžasnou spoločnosťou v krásnych priestoroch, ktoré ešte podporujú celý ten zázrak... Nahliadnite do galérie a presvedčte sa sami.. 

Malá ukážka z videopozvánky na festival prebudenia 2