Maják žiari, aby pocestní videli svetlo, v ktorom sa nachádza bezpečný prístav.

A presne o to sa snažíme.

Napomáhame Vám nájsť maják a bezpečný prístav, ktorý máme každý v sebe. Prostredníctvom rôznych individuálnych, či skupinových sedení a akcií spolu prekonávame svoje strachy. Učíme sa chápať ako naša psychika a emócie ovplyvňujú náš zdravotný stav. Rozpúšťame staré vzorce a programy, ktoré zväzujú našu dušu.
Takto prichádzame spolu k uvedomeniam, ktoré nás posúvajú vpred na našej ceste k samým sebe. Každý máme svoju cestu a preto možností, ako si pomôcť, je mnoho.

TERRAWINGS sa zrodilo z myšlienky svietiť na cestu a pomáhať tým ktorí to potrebujú.

Asi sa pýtate, kto som...

Volám sa Katka. Úplne uletená, mega energiou prekypujúca žena, ktorá napriek nie ľahkým skúškam na svojej ceste nestratila chuť žiť a naďalej obdarúva všetkých naokolo úsmevom a dobrou náladou. Mojím poslaním je byť príkladom toho, ako sa dá žiť s ľahkosťou a že sa oplatí prekonať všetky prekážky na ceste za svojimi snami. Moje gro je odovzdávať osobnú skúsenosť, ako zvládnuť svoje strachy, ako sa nechať viesť svojím srdcom a ako objaviť svoje poslanie.